Eki - 27 - 2018

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Ana-Baba Adının Düzeltilmesi-Değiştirilmesi İstemli Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Davacı dava dilekçesinde; davalı …’ın kardeşi olmadığını, nüfustan silinmesi ile kaydın düzeltilmesine karar verilmesini istemiş; mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36.maddesine göre, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine (ad […]

Detay
Eki - 27 - 2018

Tapu İptali

Genel Olarak, Tapu iptal ve tescil davaları, eşya hukukunun en önemli ve güncel konularından biri olup, birçok sebep, tapu iptaline yol açabilmektedir. Bu sebepler, kanunda sınırlı olarak belirlenmemiş olup, hangi nedenlerle tapu kayıtlarının iptal edilebileceği, yargı kararlarıyla şekillenmiştir. Bu nedenleri tek bir makale altında toplamak yerine, konunun mahiyeti gereği, öncelikle bu makalemizde tapu iptal ve tescil davalarına ilişkin genel bilgi vereceğiz. Bu makalemizin devamı niteliğindeki diğer makalelerimizde ise, bu nedenlere […]

Detay
Eki - 27 - 2018

ORTAK VELAYET Genel Olarak Velayet Hakkı; Velayet hakkı anne ve babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu, ebeveynlerin şahsına sıkı surette bağlı mutlak bir haktır, bu hak kamu düzenine ilişkin olup ana ve babanın da kişilik hakkı kapsamındadır. Velayet yalnızca bir hak değildir, içerisinde pek çok yetki ve yükümlülük de barındırır. Velayet hakkı sahibi anne ve baba hem çocuğa ilişkin kararlar alma sürecinde bu haktan yararlanır, hem de bu hakkı kötüye kullanmama […]

Detay
Eki - 27 - 2018

Konkordato nedir?

Konkordato nedir? Herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyan müessesedir. Konkordato, borçlunun alacaklılarının2/3’ü ile (bu orana denk gelen alacaklıların alacak tutarının da borçlunun borçlarının 2/3’ü oranında olması gerekir) yaptığı, ticaret mahkemesinin de tasdiki ile geçerlilik kazanan bir anlaşmadır. İmtiyazsız alacaklılar borçlunun borçlarının belirli bir yüzdesinden feragat eder ve borçlu da, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödeyerek […]

Detay
Eki - 27 - 2018

“Türkiye’de Mülteci Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yürütücülüğünde 8 Şubat 2018 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Proje kapsamında sahadaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, konunun hukuki boyutları üzerine fikir alışverişi yapılması yoluyla mültecilik durumlarına ilişkin farklı bakış açıları ve deneyimlerden faydalanılması amaçlanarak 12-13 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da “Mültecilerin Adalete Erişimi-Hukuki Yardım ve Adli Yardım” başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirilecektir. […]

Detay